Начало

 

 

Eng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Новини
Карта
Забележителности
Музейни обекти
  Исторически музей
  Белоградчишка крепост
  Пещера "Магура"
  Художествена галерия
  Природонаучен музей
Туристическо обслужване
  Работно време
  Входни такси
Временни изложби
Музейни издания
Археологически разкопки
За нас
Контакти

Експозицията на отдел Природа е открита на 01.10.1975 г.
Музеят е постоянен обект на интерес и внимание, както от страна на туристите, посещаващи град Белоградчик, така и на учащите се в региона.
Чести посетители са студенти, дипломанти и научни работници, които намират тук фотодокументи, обобщени данни от теренни проучвания, както и богата специализирана литература.
Експозицията на музея е единствена по рода си в Северозападна България. Замисълът още при нейното създаване е наред с директното запознаване с представителите на флората и фауната на района да се акцентира и върху екологичните аспекти в природата. Към настоящия момент експозицията съдържа 520 експоната, а фондът разполага с още около 2500 (общо около 3000). От тях 39 са препарати на европейски и световно защитени видове животни, включени в Бернската конвенция, а 128 от експонатите (представители на фауната и флората) са със статут на застрашени от изчезване съгласно Закона за биологичното разнообразие.
Всичко това прави сбирката изключително ценна. В отдела на малка площ могат да бъдат видяни едни от най-атрактивните представители на живата и нежива природа, характерни за територията на Северозападна България от минали геологични времена до наши дни. Сред тях се намират образци от скали, препарирани видове животни (насекоми, земноводни, влечуги, птици и бозайници), яйца от птици, хербаризирани образци от растения. В експозиционните зали експонатите са подредени на екологичен принцип (според биотопа който те обитават), което позволява да се добие по-ясна представа за взаимоотношенията в природата.
Специалистите от отдела са разработили увлекателни беседи, съобразени с възрастта и интересите на посетителите и представящи занимателни и любопитни страни от съществуването на живия свят. В експозицията са разположени и фототабла, които експонират прекрасни гледки от уникалната природна забележителност “Белоградчишки скали”.
Музеят съхранява в своя основен и научно-спомагателен фонд над 3000 природни образци и други материали, включващи: минерали, скали и полезни изкопаеми; палеонтологически материали (кости от праисторически животни като пещерна мечка и пещерна хиена); зоологически материали (препарирани животни, кожи, черепи); хербаризирани растителни видове; оригинални фотографски материали и фотографии, създавани от служителите на музея. През годините е събрана богата библиотека, съдържаща научнопопулярна и специализирана литература с над 600 заглавия.
Научно-изследователската дейност на отдел “Природа” акцентира върху редките и застрашени от изчезване видове от флората и фауната на Северозападна България, както и върху уникални местни ендемични видове.